Istraživanje o navikama čitanosti 2024.

Datum objave
Natrag

U povodu 13. Noći knjige predstavljeni su najnoviji rezultati istraživanja o čitanju i kupovanju knjiga u Hrvatskoj. Istraživanje je provela Karika koja nedostaje d.o.o., a provedeno je na reprezentativnom uzorku Republike Hrvatske od 1.000 ispitanika u razdoblju od 1. do 20. ožujka 2024. godine. Korišten je višeetapni stratificirani uzorak te metodologija osobnog intervjuiranja u kućanstvima (CAPI).To je ujedno i dalje jedino relevantno istraživanje koje govori o čitanosti i kupovini knjiga među hrvatskim stanovništvom. Zahvaljujući kontinuitetu, omogućava praćenje trendova kroz dulje vremensko razdoblje.

Usporedbom rezultata iz prošlih godina, zapaža se izrazitiji trend pada čitanosti, s 56% u 2016. godini na 38% u 2024. Kao i prethodnih godina, vjerojatnost da je osoba s kojom razgovarate pročitala barem jednu knjigu u posljednjih godinu dana povećava se ako razgovarate sa ženskom osobom (45%), visokoobrazovanom osobom (61%), osobom s višim primanjima kućanstva (49%) ili osobom koja živi u Istri (52%).

Tri najčešća načina nabave knjiga su i dalje posudba u knjižnici (37%), kupovina (40%) i posudba od prijatelja (34%). U najvećoj se mjeri i čita i kupuje beletristika. Od preostalih vrsta knjiga, najviše se kupuju dječje knjige (27%), zatim publicistika (23%), priručnici (22%) te stručne knjige (20%). 

Istraživanje je provela agencija Karika koja nedostaje d.o.o.

Cijelo istraživanje na LINKU!

 

Izvor: Noć knjige